• 2020_jaselka

    2020_jaselka

XV Zjazd Optymistyczbych Przedszkoli to konferencja organizowana przez "ODKU Partner" z Zabrza, jest kontynuacją corocznych spotkań  dla Optymistycznych Przedszkoli. Tematem  przewodnim XV  konferencji był „Coaching i rozwój w edukacji". Do ważnych celów konferencji należało: pogłębienie profesjonalnej wiedzy z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, organizacja i zarządzanie, coaching w edukacji, w życiu i w pracy, poszukiwanie innowacji  w przedszkolu, rozwój umiejętności życiowych, zasady pracy w grupie, modele prowadzonych przedszkoli, szczegółowa analiza podstawy programowej i pracy z dzieckiem w aspekcie procesów socjalizacji i personalizacji.

Dyrektor Ośrodka "Partner", a zarazem autorka programu „Optymistyczne Przedszkole”  Mirela Nawrot, zadbała o wysoką  jakość  warsztatów, prezentacji i integracji środowiska ponad stu optymistycznych przedszkoli z całej Polski. Dyrektor Przedszkola Elżbieta Wierzyk i nauczyciel Mariola Król, społeczny zastępca, uczestniczyły również w jubileuszu „Polskie Radio Dzieciom”  w studio im. Witolda Lutosławskiego, w którym 31 marca odbył się koncert dla najmłodszych słuchaczy zorganizowany przez Radiową Jedynkę.

Podczas każdego zjazdu wręczane są certyfikaty, nagrody i wyróżnienia. Wielkim zaszczytem i radością dla nas i naszego przedszkola było otrzymanie tytułu „Przedszkole dobrych praktyk” za wzorowe wdrażanie i kontynuowanie Programu „Optymistyczne Przedszkole” Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot oraz uzyskanie kolejnego certyfikatu „Sieć uczących się przedszkoli - Supeł”.

Każdy Zjazd  wzbogaca nas, uczestników w innowacyjne formy pracy i działania, dzięki temu wszystkie optymistyczne przedszkola budują swój wyraźny wizerunek w edukacji przedszkolnej.  Konferencje te stwarzają również doskonałą okazję do promocji naszego miasta i spotkań z autorytetami polskiej oświaty.