• 2020_jaselka

    2020_jaselka

Tego dnia przedszkolaki z grupy pięciolatków "Króliczków i Krasnali" pełniły rolę posłów, którzy w naszym przedszkolnym Optymistycznym Sejmie podejmowali bardzo ważne decyzje dotyczące Praw Dziecka.

Posłowie oraz zaproszeni goście z grupy czterolatków zapoznali się z historią powstania naszego państwa oglądając "Legendę Trzech Braci" oraz zaznajomili się z symbolami narodowymi oraz poznali ich znaczenie. Po projekcji filmu dzieci obejrzały slajdy przedstawiające miasta, które były stolicami naszego państwa na przestrzeni lat, takie, jak Gniezno, Kraków, oraz obecną stolicę, Warszawę.

Po części wstępnej posłowie przystąpili do wyboru Marszałka Sejmu, który został wyłoniony w głosowaniu. Do jego obowiązków zależało prowadzenie obrad sejmu oraz czuwanie nad poprawnym ich przebiegiem. Marszałkiem został Bartosz Sęga z grupy "Króliczków". Marszałek, dając znak swoją laską marszałkowską, rozpoczął obrady hymnem narodowym "Jeszcze Polska nie zginęła".

Po hymnie posłowie zgłaszali propozycje Praw Dziecka uzasadniając swój wybór. Propozycje te zapisywał Sekretarz. Następnie odbywało się głosowanie, w którym wyłoniono najważniejsze Prawa (otrzymały one największą liczbę głosów). W czasie liczenia głosów dzieci z grupy czterolatków ("Tygryski") zaśpiewały piosenkę o Prawach Dziecka.

Następnie sekretarz odczytał najważniejsze prawa, które zostały zapisane i podpisane przez Marszałka. Prawa te zostały umieszczone na tablicy do wiadomości rodziców.

 

zapraszamy do galerii