• 2020_jaselka

    2020_jaselka

Celem ich było zapoznanie dzieci i ich rodziców z nowym otoczeniem, poznanie pani oraz imion koleżanek i kolegów z grupy. Przy wejściu do sali rodzic zakładał swojemu dziecku czerwoną czapeczkę Krasnala podpisaną jego  imieniem. Po przywitaniu krasnalkowej gromadki zaczęły się wspólne zabawy integracyjne.

Było wiele śmiechu i radości. rodzice bawili się wspólnie ze swoimi pociechami: dmuchali kolorowe baloniki, które dzieci toczyły głowami w ich stronę, brali udział w zabawie z chustą animacyjną oraz w zabawach ruchowych prowadzonych przez nauczyciela metodą Weroniki Sherborne. Na uspokojenie był wspólny masażyk relaksacyjny. po zakończonej zabawie na dzieci czekał słodki poczęstunek a rodzice wykonali pracę plastyczną, która przedstawia całą krasnalkową gromadkę. Praca ta zdobi wejście do naszej sali.

 

zapraszamy do galerii