• 2020_jaselka

    2020_jaselka

Ewakuacja przebiegała pod nadzorem mł. bryg. inż.Janusza Pączka, kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Celem akcji było ćwiczenie zorganizowanego i szybkiego opuszczenia budynku przedszkola przez wszystkich wychowanków oraz personel. Ewakuacja przebiegła bardzo spokojnie i sprawnie, z zachowaniem wszystkich przewidzianych w takim przypadku procedur.  Celem tej akcji było również nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Wszyscy uczestnicy ewakuacji na umówiony sygnał opuścili sale wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi  i udali się na wskazane miejsce zbiórki.

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo szybko, sprawnie i bezpiecznie zebrały się w szatni przedszkolnej. 

 

 zapraszamy do galerii