W dniu 23. 03. 2017 r. Komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. Przewodnicząca- Mariola Król, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 2. Członek- Dorota Góra, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 3. Członek- Małgorzata Młynarczuk, pracownik przedszkola
 4. Członek- Katarzyna Janik, przedstawiciel Gminy Żarów

 

Przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dzieci do Bajkowego Przedszkola w Żarowie na rok szkolny 2017/2018 , analizując złożone dokumenty, biorąc pod uwagę następujące kryteria (wg ustawy o Prawo Oświatowe):

 1. dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci)- 1 pkt
 2. dziecko niepełnosprawne- 1 pkt
 3. jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne- 1 pkt
 4. dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych- 1 pkt
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka- 1pkt
 6. rodziców samotnie wychowujących dziecko-1 pkt
 7. dziecko objęte pieczą zastępczą- 1 pkt

 

Komisja ustaliła, co następuje:

Po wstępnej kwalifikacji (I etap)- przyjęto 6 dzieci (rocznik 2013), 6 dzieci (rocznik 2014): 12 DZIECI

 • GARBACZ MIKOŁAJ- 1 PKT
 • GROCHOWINA JAN- 1 PKT
 • JERZABEK-CIURA KACPER- 1 PKT
 • KOZŁOWSKA LENA- 1 PKT
 • LESIAK NADIA- 1 PKT
 • MIŚKÓW BARTOSZ- 1 PKT
 • OGRYZEK MICHAŁ- 1 PKT
 • PAWLIK PIOTR- 1 PKT
 • STAWSKI RAFAŁ- 1 PKT
 • STĘŻYCKI MICHAŁ- 1 PKT
 • SYNÓWKA DOMINIKA- 2 PKT
 • WARDZYŃSKI ADAM- 1 PKT

 

Z uwagi na równorzędną liczbę punktów w I etapie rekrutacji a ograniczoną liczbą miejsc w przedszkolu odbędzie się II etap rekrutacji do Przedszkola w dniu 28. 03. 2017 r. ( 7 dzieci- 2013 r., 20 dzieci- 2014)

Ilość wolnych miejsc do przedszkola- 6 miejsc

 

Dzieci uczęszczające do Żłobka Miejskiego w Żarowie zostały przyjęte w ramach kontynuacji wychowania przedszkolnego- 30 dzieci.