W dniu 28. 03. 2017 r. Komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. Przewodnicząca- Mariola Król, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 2. Członek- Dorota Góra, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 3. Członek- Małgorzata Młynarczuk- pracownik przedszkola
 4. Członek- Katarzyna Janik, przedstawiciel Gminy Żarów

Przeprowadziła drugie postępowanie rekrutacyjne dzieci do Bajkowego Przedszkola w Żarowie na rok szkolny 2017/2018, biorąc pod uwagę następujące kryteria określone w Uchwale Nr XXXIII/255/2017 w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów:

 1. oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie dziennym,- 50 pkt
 2. dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100 % kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych,- 40 pkt
 3. dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (min. 9 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego.- 30 pkt
 4. Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zakwalifikowało się do  przedszkola-   20 pkt
 5. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola- 10 pkt

 

Komisja ustaliła, co następuje:

Przyjęto następujące dzieci: 6 DZIECI

 • BIESIADA ZUZANNA- 100 PKT
 • KUCIĘBA JURA NOEMI- 100 PKT
 • MIREK EMILIA- 100 PKT
 • PIĄTEK ANTONI- 110 PKT
 • PIĄTEK JULIAN- 100 PKT
 • SEMIK GRACJAN- 100 PKT

 

Nie przyjęto następujące dzieci:

 • BUŁGARYN FRANCISZEK- 90 PKT
 • CHODUR FILIP- 80 PKT
 • GOŁĄB SZYMON- 80 PKT
 • GWÓŹDŹ KORNEL- 80 PKT
 • KIEPURA NADIA- 80 PKT
 • KOZIBRODA OLIWIA- 80 PKT
 • ŁAGODA ALEKS- 80 PKT
 • MISION ELENA- 80 PKT
 • PERZYŃSKA MAJA- 80 PKT
 • PLIZGA MAŁGORZATA- 80 PKT
 • SALA KORNELIA- 80 PKT
 • SOBEL GRACJAN- 80 PKT
 • SUBCZYŃSKA ELEONORA- 80 PKT
 • WIDLARZ FILIP- 80 PKT
 • WSZOŁEK HANNA- 80 PKT
 • JAROSZ WOJCIECH- 70 PKT
 • MAJCHER JAKUB- 70 PKT
 • KOROTKIEWICZ ANTONI- 50 PKT
 • KULA ANTONI- 50 PKT
 • MYRTA HANNA- 50 PKT
 • PĘCHERSKA OLIWIA- 50 PKT
 • ROUBO WIKOTRIA- 50 PKT
 • ŚLADOWSKI BORYS- 50 PKT
 • GNOJEK ALEKSANDER- 40 PKT
 • MYRTA MAJA- 30 PKT
 • DRABCZYK JAN- 30 PKT
 • FESZTER EMIL- 0 PKT

 

Dzieci nieprzyjęte znajdują się na liście rezerwowej przedszkola.