Tego dnia dzieci z najstarszych grup pięcioletnich "Tygrysków" oraz "Misiów" zasiadały w przedszkolnych ławach poselskich i uczestniczyły w obradach dziecięcego sejmu jako posłowie. Przed przystąpieniem do obrad posłowie spośród 4 kandydatów wyłonionych w 1- szej turze wyborów, która odbyła się w grupach, głosowali na jednego z nich i tak Marszałkiem Sejmu został Szymon Gawroński, który otrzymał od posłów największą liczbę głosów.

Zanim jednak sejm podjął obrady, wszyscy zgromadzeni posłowie oraz zgromadzeni goście: Pan L. Michalak Burmistrz Miasta, Pani E. Wierzyk Dyrektor Bajkowego Przedszkola oraz dzieci z grup 4 latków zostali zapoznani z historią powstania państwa polskiego oraz symbolami narodowymi. Nawiązywało to do obchodów ustanowienia konstytucji 3 maja.

Po krótkim zapoznaniu z historią i odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu bajkowego przedszkola, posłowie przystąpili do obrad nad prawami dziecka. Posłom głosu udzielał Marszałek Sejmu. Każdy z posłów dawał propozycję prawa oraz uzasadnienie.

Wszystkie prawa zostały spisane przez Marszałka, który poddał je pod głosowanie. Ustanowione i zatwierdzone prawa dziecka zostały umieszczone w przedszkolnej szatni, do wiadomości rodziców oraz całego personelu przedszkola

zapraszamy do galerii