Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej cel to promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzieci z Bajkowego Przedszkola również aktywnie włączyły się w ochronę swojego najbliższego otoczenia.

Jako Kubusiowi Przyjaciele Natury 20.09.2017 r. zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci sprzątały okolice przedszkola. Zaobserwowały, że ludzie nie szanują swojego środowiska rzucając odpady gdzie popadnie.

Takie praktyczne działania mają pozytywny wpływ na nasze przedszkolaki, wzrasta w nich większa świadomość proekologiczna, były dumne, że mogły wziąć udział w tak ważnym  projekcie.

 

Marta Bukalska

Koordynator Programu ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury"

 

Sprzątanie Świata