W warsztatach wzięli udział rodzice z Klubu "Optymistycznych i Kreatywnych Rodziców" wraz ze swoimi dziećmi. Pierwsza grupa przedstawiła bajkę pt. "Wilk i 7 koźlątek", druga grupa - "Królewnę Śnieżkę".

W trakcie zajęć warsztatowych panowała twórcza i radosna atmosfera. Po krótkich próbach tekstu wybranych bajek, założeniu odpowiednich strojów nastąpiła prezentacja utworów przez poszczególne zespoły. Obecna na warsztatach dyrektor przedszkola Elżbieta Wierzyk pogratulowała rodzicom i dużego zaangażowania i kreatywności.

Po zakończeniu warsztatów wszyscy udali się na poczęstunek.

 

zapraszamy do galerii