W obradach uczestniczyły dzieci 5 - letnie z grupy " Króliczków" oraz " Krasnali". W obradach wzięły udział dzieci z grup młodszych, ktore były obserwatorami Optymistycznego Sejmu. Czterolatki z wielkim przejęciem obserwowały swoich starszych kolegow, którzy tego dnia stali sie posłami.

W czasie całego tygodnia poprzedzającego obrady Sejmu 5-latki uczestniczyły w zajęciach, ktore przybliżyły im tematykę dotyczącom Sejmu. W grupach odbyły się również wstępne wybory, ktore miały na celu wyłonienie kandydatów na Marszałka Sejmu. W dniu obrad Optymistycznego Sejmu odbyło sie głosowanie, w którym posłowie oddawali swoje głosy na wybranego przez siebie kandydata. Najwiecej głosów otrzymała Julja z grupy " Króliczków" i to ona została Marszałkiem Sejmu przewodnicząc obradom oraz udzielając głosu posłom. Zanim posłowie przystąpili do obrad został odśpiewany hymn Polski oraz hymn Bajkowego Przedszkola po czym Marszałek udzielił głosu posłom.

Tym razem posłowie debatowali nad prawami dziecka podając swoje propozycje, które zapisywał sekretarz. w czasie debaty nie zabraklo również głosów dotyczacych obowiazkow dzieci. Propozycje  posłów zostaly poddane pod glosowanie. Te propozycje, ktore otrzymały najwiecej glosów zostały zapisane w nowo powstałej ustawie podpisanej przez Marszalka Sejmu i przekazanej do wiadomości całej społeczności przedszkolnej.

Wszystkie przedszkolaki zaśpiewały rownież piosenkę o prawach dziecka, która uatrakcyjniła Dziecięcy Optymistyczny Sejm.

zapraszamy do galerii