Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów. Organizacja zajęć i opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym 2019r. odbywać się będzie w czterech placówkach oświatowych – związane jest to z remontami i modernizacjami przedszkoli, ale także urlopami nauczycieli.

Dziecko należy wcześniej zgłosić do danej placówki, wypełniając jednocześnie wniosek (pobież wniosek), minimum 2 dni przed rozpoczęciem danego tygodnia zajęć w konkretnej szkole.


Dyżury wakacyjne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

Termin

Szkoła

Godziny

24.06. - 28.06.2019

 SP Imbramowice

8.00 – 13.00

01.07. - 05.07.2019

 SP Żarów

8.00 – 13.00

08.07. - 12.07.2019

 SP Żarów

8.00 – 13.00

15.07. - 19.07.2019

 SP Żarów

8.00 – 13.00

22.07. - 26.07.2019

 SP Żarów

8.00 – 13.00

29.07. - 02.08.2019

 SP Żarów

8.00 – 13.00

05.08. - 09.08.2019

SP Imbramowice

8.00 – 13.00

12.08. - 16.08.2019

SP Imbramowice

8.00 – 13.00

19.08. - 23.08.2019

SP Mrowiny

8.00 – 13.00

26.08. - 30.08.2019

SP Mrowiny

8.00 – 13.00

01.08. - 31.08.2019

Bajkowe Przedszkole

8.00 – 13.00 (bezpłatnie), po godz. 13.00. rodzic ponosi opłatę

 

Jednocześnie informujemy, że placówka odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola/szkoły. Do odbierania dziecka z przedszkola/szkoły uprawnieni są rodzice /prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia. Szkoły, w ramach opieki nie zapewniają wyżywienia.
Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko proszone są o zapisanie godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka we wniosku.