Przedszkole zapewni opiekę dzieci w godzinach od 5.30 do 16.00

Drodzy Rodzice

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Procedurami postępowania w okresie pandemii COVID-19 w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie obowiązującymi od 01.09.2020

Procedura postępowania w czasie COVID-19 czytaj dalej >>>

Warunkiem niezbędnym, aby dziecko uczęszczało do przedszkola w nowym roku szkolnym jest wypełnienie i dostarczenie załączonych poniżej dokumentów (oryginały) do przedszkola:

Do pobrania i dostarczenia: "Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19"

pobierz załącznik >>>

Rodzice dzieci, aktualnych wychowanków – przekazują dokumenty pracownikowi przedszkola /w koszulce/ najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki.

 

UWAGA - Ważne informacje dla rodziców

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie pandemii COVID-19 - wytyczne GIS i MEN

  • do budynku przedszkola /żłobka wchodzi tylko jedna osoba/rodzic+ dziecko
  • przy wejściu do budynku należy obligatoryjnie zdezynfekować ręce
  • w trakcie pobytu w budynku przedszkola/ żłobka rodzic/opiekun powinien mieć maseczkę ochronną i zachować bezpieczną odległość min 2 metry