Doświadczenia w pracy z rodzicami pokazują, że obawiają się oni rozmawiać z dziećmi na temat przemocy, a zwłaszcza wykorzystywania seksualnego. Nie chcą przestraszyć, ani zdenerwować dzieci i wydaje im się, że jest za wcześnie na poruszanie takich zagadnień. Ponadto rodzicom niejednokrotnie brakuje przygotowania i umiejętności do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat cielesności i możliwych zagrożeń. Stąd narodził się pomysł, aby w ramach kampanii lokalnej pn. „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję” spotkać się z rodzicami i zachęcić ich do rozmowy z dziećmi na tematy dotyczące unikania zagrożeń związanych z przemocą, w tym również z wykorzystaniem seksualnym.

 

 

We współpracy z dyrektorami oddziałów przedszkolnych tj. Panią Elżbieta Wierzyk, Panią Krystyną Wardach oraz Panią Barbarą Nowak we wrześniu 2020 r. odbyły się pogadanki profilaktyczno – edukacyjne z rodzicami. Podczas spotkań zaprezentowano film edukacyjny „GADKI z psem” (źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), a także omówiono zagadnienia dotyczące prywatności ciała dziecka, dobrego i złego dotyku, dobrych i złych tajemnic, ochrony i profilaktyki jako odpowiedzialności dorosłych. Rodzice otrzymali materiały dydaktyczne podnoszące kompetencje wychowawcze, a także z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci.

Zachęcamy pozostałych rodziców do oglądnięcia wraz z dziećmi filmu edukacyjnego „Gadki z psem”.

Link do filmu znajduje się na stronie Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, pod informacją na temat realizowanej kampanii oraz na Facebooku Gminy Żarów.

 

zobacz film