• 2020_jaselka

  2020_jaselka

W dniu 24.03.2016r. Komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. Przewodnicząca- Mariola Król, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 2. Członek- Dorota Góra, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 3. Członek- Marianna Kotowicz, pracownik przedszkola
 4. Członek- Katarzyna Janik, przedstawiciel Gminy Żarów

przeprowadziła drugie postępowanie rekrutacyjne dzieci do Bajkowego Przedszkola w Żarowie na rok szkolny 2016/2017, biorąc pod uwagę następujące kryteria określone w Uchwale Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Żarów:

1. oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie dziennym,

2. dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100 % kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3. dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (min. 9 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego.

Komisja ustaliła, co następuje:

Przyjęto następujące dzieci:

 1. BOCHAN KACPER- 40 pkt
 2. BRZYSZCZ MAJA- 40 pkt
 3. BUJAK ZOFIA- 40 pkt
 4. CHARYTANOWICZ FABIAN- 40 pkt
 5. KAMIŃSKI TYMOTEUSZ- 40 pkt
 6. KNAP ZUZANNA- 40 pkt
 7. RAJCZAKOWSKI WIKTOR- 40 pkt
 8. ZEMLA ALEKSANDER- 40 pkt

Nie przyjęto następujące dzieci (lista rezerwowa):

 1. BEDNARSKA MAGDALENA- 30 pkt
 2. BIESIADA ZUZANNA- 30 pkt
 3. CIENIAK MAJA- 30 pkt
 4. GAWRON ERYK- 30 pkt
 5. JAROSZ WOJCIECH- 30 pkt
 6. KUCIĘBA-JURA NOEMI- 30 pkt
 7. KURPANIK NELA- 30 pkt
 8. LESIAK ZOFIA- 30 pkt
 9. MAJCHER JAKUB- 30 pkt
 10. MARCHLEWICZ MATEUSZ- 30 pkt
 11. MAREK LEON- 30 pkt
 12. MIREK EMILIA- 30 pkt
 13. PAJĄK MICHAŁ- 30 pkt
 14. PATERSKA IGA- 30 pkt
 15. PIĄTEK ANTONI- 30 pkt
 16. SEMIK GRACJAN- 30 pkt
 17. SOŁTYSIAK OLIVIER- 30 pkt
 18. STĘŻYCKI MICHAŁ- 30 pkt
 19. SZWED MICHALINA- 30 pkt
 20. TARANENKO ANNA- 30 pkt
 21. TRACZ ZOFIA- 30 pkt
 22. WIETECKI ANTONI- 30 pkt
 23. BYKOWSKI MIŁOSZ- 0 pkt
 24. DZIKOŃ FABIAN- 0 pkt
 25. KAFEL KONRAD- 0 pkt
 26. KOT IGOR- 0 pkt

 

 

 

Wyniki etapu I

 

DZIECI PRZYJĘTE (ROCZNIK 2015)

 1. DOBRZAŃSKA ALEKSANDRA
 2. GWÓŹDŹ FILIP
 3. KOWALSKA MILENA
 4. KUTYBA ALEKSANDRA
 5. MIĘKINA ALEKSANDRA
 6. NAJNIGIER KINGA
 7. ORŁOWSKA MARTYNA
 8. PODOLAK DENIS
 9. PUDLIK JULIAN
 10. TOCZYSKI ADRIAN

 

DZIECI PRZYJĘTE (ROCZNIK 2014)

 1. DEC FILIP
 2. DRAB LILIANA
 3. GRABOWSKI-RUTKOWSKI MIŁOSZ
 4. GROCHOWINA HUBERT
 5. KOPICKI WIKTOR
 6. LEWICKA IGA
 7. MOSKWIK OLIWIER
 8. OGRYZEK MICHAŁ
 9. POLICHT MAGDALENA
 10. RZEPKA BARTŁOMIEJ
 11. RZEPECKI FILIP
 12. SYKAŁA KAROLINA
 13. TRAFAS WERONIKA
 14. VOVK TETIANA
 15. WORSA ANTONI

 

DZIECI NIEPRZYJĘTE (ROCZNIK 2016,2015,2014)

LISTA REZERWOWA:

 1. BABIARZ TYMON
 2. BOGUSZ LAURA
 3. BRYŁA ZUZANNA
 4. GARBACZ MIKOŁAJ
 5. GŁÓWKA FRANCISZEK
 6. GNOJEK ALEKSANDER
 7. JARYCZEWSKI KRYSTIAN
 8. KOT MAJA
 9. KURPANIK STANISŁAW
 10. MARCHŁEWICZ WIKTOR
 11. MEKITA MIŁOSZ
 12. MIKOSZ LEON
 13. PACHOŁAK ALICJA
 14. SKWIERCZYŃSKI JAKUB
 15. SZYKOWNA NINA
 16. TOKARZ WOJCIECH
 17. WAŁISZAK WIKTOR

 

DZIECI PRZYJĘTE W I ETAPIE (ROCZNIK 2013):

 1. CNOTA BARBARA
 2. FLOREK GABRIEL
 3. SUŁEK JAKUB

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA II ETAPU REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA (ROCZNIK 2013- 3-LATKI)

W oparciu o protokół rekrutacji z Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w Bajkowym Przedszkolu z dnia 21.03.2016 r., z uwagi na dużą liczbę wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolu oraz nieuzyskanie dodatkowych punktów za kryteria (art. 20 c ustawy o systemie oświaty), zostanie przeprowadzony II etap edukacji postępowania rekrutacyjnego dla 34 dzieci. 

II etap postępowania rekrutacyjnego zostanie przeprowadzony 24 marca 2016 r. o godz. 11.00

II etap rekrutacji przebiegać będzie w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej i ustalone przez nią kryteria:

1. oboje rodzice/ opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie dziennym.

2. dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (min. 9 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego.