• 2020_jaselka

    2020_jaselka

 

Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu:

- rozszerzenie dziecięcej wiedzy o środowisku rodzinnym,

- uświadamianie, że przynależność do rodziny zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja potrzebę miłości,

- rozwijanie pomysłowości, inwencji twórczej i umiejętności wyrażania własnych pomysłów w pracy plastycznej,

- kształtowanie optymistycznego spojrzenia na świat.

2. Konkurs adresowany do rodziców i dzieci z Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

3. Konkurs trwa od 28.04.2014 do 23.05.2014 r.

4. Wymogi tematyczne i techniczne:

- tematem pracy jest „Drzewo genealogiczne optymistycznej rodziny”,

- technika pracy dowolna,

- obowiązuje format A3 w formie płaskiej lub przestrzennej.

5. Kryteria oceniania jury:

Prace oceniane będą pod względem:

- zgodności z tematem,

- różnorodności stosowanych technik plastyczno – technicznych,

- walorów artystycznych i estetycznych,

- pomysłowości oraz niepowtarzalności.

6. Jury dokona oceny prac, wybierze i nagrodzi nagrodami rzeczowymi przyznając I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

7. Dla wszystkich uczestników konkursu przewiduje się dyplomy.

8. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Festynu Rodzinnego w dniu 31.05.2014 r.

9. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej podczas Festynu Rodzinnego.