• 2020_jaselka

  2020_jaselka

   

My małe misie, małe dziateczki przedstawiamy wam sekret czerwonej teczki. Kryje ona jedno czarodziejskie zdanie, że najważniejsze jest WYCHOWANIE

 

Kolor czerwony – najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne…

Zadanie to zrealizowano poprzez:

 • Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola opartej na Ogólnopolskim Programie „Optymistyczne przedszkole”
 • Opracowanie (przy udziale Rady Rodziców) Optymistycznego Programu Wychowawczego Przedszkola „Jestem Optymistą – widzę świat kolorowo”
 • Opracowanie Kodeksu Optymisty dla poszczególnych grup wiekowych
 • Zorganizowanie debat Optymistycznego Sejmu
 • Opracowanie Programu Adaptacyjnego „Łagodny start” dla dzieci nowo przybyłych do przedszkola, rozprowadzenie wśród rodziców broszury „Wkrótce zostanę przedszkolakiem” oraz ankiety informacyjnej o dziecku
 • Organizowanie zabaw wyrabiających charakter:,,Znam samego siebie” ,,Tu paluszek”, ,,Oto ja”, ,,Gimnastyka”, ,,Lubię wszystkich i wszyscy lubią mnie”, ,,Opowiedz o sobie”, ,,Detektyw”, ,,Jesteśmy różni”, ,Jestem tolerancyjny”,  ,,Zgadnij jak się czuję”, ,,Nastroje”, ,,Szkatułka uczuć”, ,,Rodzina”, ,,Zwierzę, kolor, owoc”, ,,Mama woła” poczucie humoru, pogoda ducha ,,Witaj”, ,,Wesoły taniec”, ,,Dobry humor”, ,,Rymowanki”, ,,Bawimy się z rodzicami”, ,,Burza mózgów”, ,,Myśliciele”
 • Realizowanie Projektu Edukacyjnego „Dziecięce uczucia tęczą malowane”. Projekt  powstał z myślą o wspomaganiu prawidłowego rozwoju emocjonalnego dzieci oraz zaszczepieniu w dzieciach cech optymizmu. Cechy te będą skutkowały w dalszym rozwoju dziecka jego wrażliwością, poczuciem własnej wartości i umiejętnością radzenia sobie w różnych sytuacjach
 • Zorganizowano obchody I i II Święta Optymizmu
 • Realizowano następujące programy: „Kubusiowi Przyjaciele Natury” (uzyskanie certyfikatu), program edukacji zdrowotnej „Żyj bezpiecznie, zdrowo i kolorowo”, program edukacji ekologicznej „Z Ekoludkiem przez świat”, program edukacyjny kółka plastycznego „Mały artysta”, program edukacji regionalnej „Moja mała Ojczyzna”, program teatralny „Dzieciaki na scenie”.
 • Organizowanie w grupach cyklu zajęć „Moje prawa i obowiązki” na bazie programu edukacji humanitarnej „Wszyscy jesteśmy różni lecz tak samo ważni”
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała  Polska czyta dzieciom” ,systematyczne czytanie optymistycznych bajek
 • Przeprowadzenie na terenie przedszkola akcji zbierania nakrętek dla chorego kolegi,  aukcji na rzecz naszej chorej wychowanki.

 

 

Już w przedszkolu się dowiemy KIM W PRZYSZŁOŚCI ZOSTAĆ MOŻEMY, czy lekarzem, czy prawnikiem, z teczki pomarańczowej to wyniknie

 

Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania.

Zadanie to zrealizowano poprzez:

 • Zorganizowanie szkolenia i prelekcji dla rodziców w zakresie teorii inteligencji wielorakich wg Gardnera
 • Mapy inteligencji dzieci na bazie obserwacji i testów rozwoju talentów
 • Rozprowadzenie wśród rodziców broszury „Teoria inteligencji wielorakich’
 • Utworzenie optymistycznych kącików zainteresowań: muzyczny, bajkowy, przyrodniczy, kosmiczny, matematyczny, sportowy, odkrywcy.
poprz.123456nast.