Bilans jednostki budżetowej

przejdź

 

 

Rachunek zysków i strat jednostki

przejdź

 

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

przejdź

 

 

Informacja dodatkowa

przejdź

 

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Żarów

przejdź