UWAGA: ilość miejsc ograniczona !

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

17.02.2020-2.03.2020 01.04.2020-08.04.2020
 2

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 10.03.2020 do 17.04.2020
 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.03.2020 20.04.2020
 4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13.03.2020-25.03.2020 21.04.2020-28.04.2020
 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.03.2020 30.04.2020

 

 

Wnioski te składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola.

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola i chcą aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały od 7 lutego do 17 marca 2020 roku składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Wzory wniosków i deklaracji oraz kryteria przyjęć do przedszkola od 17 lutego 2020 roku będą do pobrania osobiście w sekretariacie przedszkola.

Przyjmujemy dzieci od 3 do 5 lat.

 

Przedszkole proponuje dodatkową ofertę zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków:

  • baśnie muzyczne
  • zajęcia teatralne
  • język angielski

Zapewniamy dzieciom:

  • Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • Miłą, serdeczną i rodzinną atmosferę
  • Smaczne i zdrowe posiłki
  • Prowadzenie różnorodnych i atrakcyjnych zajęć dla dzieci
  • Poczucie bezpieczeństwa, szacunku, przynależności do grupy i dużo optymizmu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Bajkowe Przedszkole w Żarowie

 

Regulamin do pobrania 

Wniosek do pobrania