W dniu 10. 03. 2020 r. Komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. Przewodnicząca- Mariola Król, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 2. Członek- Beata Pis, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 3. Członek- Małgorzata Młynarczuk, pracownik przedszkola
 4. Członek- Katarzyna Janik, przedstawiciel UM Żarów

przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dzieci do Bajkowego Przedszkola w Żarowie na rok szkolny 2020/2021 , analizując złożone dokumenty, biorąc pod uwagę następujące kryteria (wg ustawy o Prawo Oświatowe):

 1. dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci)- 1 pkt
 2. dziecko niepełnosprawne- 1 pkt
 3. jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne- 1 pkt
 4. dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych- 1 pkt
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka- 1 pkt
 6. rodziców samotnie wychowujących dziecko-1 pkt
 7. dziecko objęte pieczą zastępczą- 1 pkt

Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.

Komisja ustaliła, co następuje:

Po wstępnej kwalifikacji (I etap)- przyjęto 5 dzieci (rocznik 2016), 25 dzieci (rocznik 2017): 30 DZIECI

(najniższa ilość punktów uprawniająca do przyjęcia-1 pkt)

ROCZNIK 2017:

 1. BEKAS KACPER- 1 PKT
 2. BIESIADA ALEKSANDER- 1 PKT
 3. BUDA BLANKA- 1 PKT
 4. GANCARZ NIKODEM- 1 PKT
 5. GÓRALSKI TYMOTEUSZ- 1 PKT
 6. GRYGIEL BLANKA- 1 PKT
 7. IWANOWSKA-LYHCH LAURA-1PKT
 8. KOŁODZIEJCZAK FAUSTYNA- 2 PKT
 9. KRÓLIKOWSKI ROMAN- 1 PKT
 10. LESIAK IGNACY- 1 PKT
 11. LEWICKA EMILIA- 1 PKT
 12. MIKOSZ BRUNO- 1 PKT
 13. MIKOSZ IGOR- 1 PKT
 14. PIENIĄŻEK OSKAR- 1 PKT
 15. PRZYŁĘCKA ELIZA- 1 PKT
 16. RODZAJ KACPER- 1 PKT
 17. SKORWOŃSKI MANUEL- 1 PKT
 18. SOBOCIŃSKI ADAM- 1 PKT
 19. SOROCZYŃSKI KACPER- 1 PKT
 20. STELMACH JĘDRZEJ- 1 PKT
 21. SYDOR WIKTOR- 1 PKT
 22. SZMAJDA JULIAN- 1 PKT
 23. TOMASZEWSKA JULIA- 1 PKT
 24. TUR DOMINIK- 1 PKT
 25. WRÓBEL NIKODEM- 1 PKT

ROCZNIK 2016:

 1. KLIMALA LAURA- 2 PKT
 2. PRZYŁĘCKI STANISŁAW- 1 PKT
 3. PRZYŁĘCKA ZOFIA- 1 PKT
 4. SUDOŁ ANTONI- 1 PKT
 5. WIECZOREK MARCEL- 1 PKT

Z uwagi na równorzędną liczbę punktów w I etapie rekrutacji a ograniczoną liczbą miejsc w przedszkolu odbędzie się II etap rekrutacji do Przedszkola.

Ilość wolnych miejsc do przedszkola- 41 miejsca

Komisja przeprowadziła II ETAP postępowania rekrutacyjnego do Bajkowego Przedszkola w Żarowie na rok szkolny 2020/2021: biorąc pod uwagę następujące kryteria określone w Uchwale Nr XXXIII/255/2017 w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów:

 1. oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie dziennym,- 50 pkt
 2. dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100 % kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych,- 40 pkt
 3. dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (min. 9 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego.- 30 pkt
 4. Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i niezakwalifikowało się do przedszkola- 20 pkt
 5. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola- 10 pkt

Komisja ustaliła, co następuje:

1/ Przyjęto następujące dzieci: 37 DZIECI

(najniższa ilość punktów uprawniająca do przyjęcia-80 pkt)

ROCZNIK 2017:

 1. BABIARZ FRANCISZEK 90 PKT
 2. BIELECKA MARIANNA 80 PKT
 3. BOBER HUBERT 90 PKT
 4. BRYŁA WIKTOR 90 PKT
 5. GARBACZ FILIP 80 PKT
 6. GOŁASZEWSKA MARTA 80 PKT
 7. GRYGAS MIŁOSZ 80 PKT
 8. HANDZLIK MARCEL 80 PKT
 9. JAGIELNIK SZYMON 80 PKT
 10. JANICKA ROZALIA 80 PKT
 11. JASIECZEK ZUZANNA 80 PKT
 12. JASTRZĄB KATARZYNA 80 PKT
 13. KNAP WOJCIECH 80 PK
 14. KOSIOROWSKI SZYMON 80 PKT
 15. KOŚCIELSKA MILENA 80 PKT
 16. KOWAL LIWIA 80 PKT
 17. KULBA JULIA 80 PKT
 18. LAVRYK MAKSYM 80 PKT
 19. MARKUSZEWSKI MAKSYM 80 PKT
 20. MAZUR WOJCIECH 80 PKT
 21. MYSZEWSKI ADAM 80 PKT
 22. OSIPOWICZ ZUZANNA 80 PKT
 23. PARCHETA ANNA 80 PKT
 24. RYBARCZYK KAJA 80 PKT
 25. RYBARCZYK LENA 80 PKT
 26. RYCHEL POLA 80 PKT
 27. SKOTNICKA JULIA 80 PKT
 28. SUSKA BIANKA 80 PKT
 29. SZYDŁOWSKA NADIA 80 PKT
 30. TORBUŚ NINA 80 PKT
 31. WOJEWODZIC PAWEŁ 80 PKT
 32. ZALAS MICHAŁ 80 PKT

ROCZNIK 2016:

 1. GAWRON LAURA 100 PKT
 2. KUSKA ANTONI 80 PKT
 3. MYŚLIŃSKA MAGDALENA 80 PKT
 4. ZAWOJAK JULIA 80 PKT
 5. ZDUNIK BIANKA 80 PKT

POZOSTAŁY 4 MIEJSCA WOLNE

PO 27 MARCA 2020r. ZOSTANIE OGŁOSZONY TERMIN, W KTÓRYM ODBĘDZIE SIĘ LOSOWANIE (4 miejsc) SPOŚRÓD 9 DZIECI, KTÓRE UZYSKAŁY W REKRUTACJI PO 50 PKT

 1. MORYL ZUZANNA 50 PKT
 2. NICZYPORUK KRZYSZTOF 50 PKT
 3. GÓRECKI FILIP 50 PKT
 4. FITA MAŁGORZATA 50 PKT
 5. KOZŁOWSKI FILIP 50PKT
 6. KWIATKOWSKI MIŁOSZ 50PKT
 7. RYMARZ WITOLD 50 PKT
 8. ŻYDEK NATAN 50 PKT
 9. LEJA SZYMON 50 PKT

2/ Nie przyjęto następujące dzieci (LISTA REZERWOWA):

ROCZNIK 2017:

 1. OCHĘCKA JULIA 20 PKT
 2. ZACHILSKA NIKOLA 0 PKT
 3. PERGAŁ PATRYK 0 PKT

ROCZNIK 2016:

 1. TYMOSZUK JULIA 30 PKT
 2. MISZUN TOBIASZ 0 PKT
 3. BURZMIŃSKI JAKUB 0 PKT

Z UWAGI NA BRAK MIEJSC DLA DZIECI 5-LETNICH, NIE PRZYJĘTO:

 1. ZACHILSKA LILIANNA
 2. LEWANDOWSKI MARCIN
 3. WANTUCH HANNA

Dzieci nieprzyjęte znajdują się na liście rezerwowej przedszkola.

Podpisano:

 1. Przewodnicząca – Mariola Król
 2. Członek – Beata Pis
 3. Członek – Małgorzata Młynarczuk
 4. Członek – Katarzyn Janik

 

POTWIERDZENIE WOLI PROSIMY SKŁADAĆ TELEFONICZNIE