Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Żarów na najbliższe lata. Zachęcamy również do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030.

Strategia Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030 jest niezwykle ważnym dokumentem, który wskaże m.in. na co będziemy zwracać szczególną uwagę w najbliższych latach. Zapraszamy Państwa do współpracy przy tym przedsięwzięciu.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/L8O4I6T6A2Y3O7X6U

Prosimy o wypełnienie ankiety do 30 września 2021r.

 

Agata Piotrowska

Kierownik Referatu Rozwoju