• Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do nauki czytania, nastawionych na osiąganie sukcesu
  • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniania w swoich działaniach potrzeby środowiska
  • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości
  • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi
  • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania
  • Dziecko jest zdrowe, czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze