• 2020_jaselka

    2020_jaselka

Dyrektor Przedszkola:

mgr Elżbieta Wierzyk - nauczyciel dyplomowany.

Studia: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne.

Studia podyplomowe: Zarządzanie w oświacie, kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki - uzyskane kwalifikacje pozwalaja na programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu.

 

Nauczyciele:

mgr Mariola Król - nauczyciel dyplomowany, społeczny zastępca Dyrektora.

Studia: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Studia podyplomowe: Rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniam umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju.

 

mgr Beata Pis - nauczyciel dyplomowany.

Studia: Wychowanie przedszkolne. Studia podyplomowe: Nauczanie początkowe; wychowanie fizyczne; organizacja i zarządzanie-menedżer w oświacie.

  

mgr Jolanta Nowak - nauczyciel dyplomowany.

Studia: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

mgr Renata Różańska - nauczyciel dyplomowany.

Studia: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana.

 

mgr Anna Krzywiecka-Brokos - nauczyciel dyplomowany.

Studia: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana. Kurs kwalifikacyjny z zakresu: Organizacja i zarządzanie oświatą.

 

mgr Marta Bukalska - nauczyciel dyplomowany.

Studia: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

 

mgr Dorota Galicka - nauczyciel dyplomowany.

Studia: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana.

 

mgr Marzena Gierusz - nauczyciel mianowany.

Studia: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: Logopedia.

 

mgr Ewa Pacholak - nauczyciel stażysta, nauczyciel języka angielskiego.

Studia: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Rozpoczęte studia podyplomowe: Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

mgr Justyna Nieradka - nauczyciel.

Studia: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.