• 2020_jaselka

    2020_jaselka

 

Dzieci 3 letnie

5.30-7.00  Schodzenie się dzieci w oddziale pełniącym dyżur. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci. Zajęcia opiekuńcze.

7.00-7.50  Zabawy swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę, inicjowanie rozmów indywidualnych z dziećmi, ćwiczenia ogólnorozwojowe.  Zabawa ruchowa.

7.50-8.00  Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe w sali oraz zabiegi higieniczne  w łazience.

8.00-8.30  I śniadanie.  Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków zdrowotnych oraz kulturalnego spożywania posiłków.

8.30-8.40  Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne w łazience.

8.40-9.10  Realizacja zajęć dydaktycznych organizowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego.

9.10-10.20  Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności (ubieranie, rozbieranie). Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

10.20-10.30  Czynności samoobsługowe w szatni i zabiegi higieniczne w łazience.

10.30-10.50  II śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków zdrowotnych oraz kulturalnego spożywania posiłków.

10.50-11.10  Zabiegi higieniczne w łazience oraz czynności opiekuńcze i samoobsługowe – przygotowanie do leżakowania. 

11.10-12.40  Leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej.

12.40-13.00  Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne w łazience. Zabawa ruchowa.

13.00-13.30  Obiad. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków zdrowotnych oraz kulturalnego spożywania posiłków.

13.30-13.40  Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne w łazience.

13.40-14.50  Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, praca stymulacyjna. Zabawy spontaniczne inspirowane przez dzieci. Popołudnie z optymistyczną bajką.

14.50-15.00  Czynności porządkowe, przejście do oddziału pełniącego dyżur.

15.00-16.00  Zabawy swobodne wg pomysłów dzieci, zabawy i gry edukacyjne, porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci 4 - 5 letnie

 5.30-7.00  Schodzenie się dzieci w oddziale pełniącym dyżur. Zabawy swobodne inspirowane przez  dzieci. Zajęcia opiekuńcze.

7.00-7.50  Zabawy swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę, inicjowanie rozmów indywidualnych z dziećmi, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym. Ćwiczenia poranne.

7.50-8.00  Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe w Sali,  samoobsługowe i zabiegi higieniczne w łazience.

8.00-8.30  I śniadanie.  Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków zdrowotnych oraz kulturalnego spożywania posiłków.

8.30-8.50  Czynności porządkowe (dyżury), samoobsługowe i zabiegi higieniczne w łazience. Przygotowanie do zajęć.

8.50-10.20  Realizacja zajęć dydaktycznych organizowanych z całą grupą w oparciu opodstawę programową oraz realizowany program wychowania  przedszkolnego.

10.20-10.30  Czynności porządkowe (dyżury), samoobsługowe i zabiegi higieniczne w łazience.

10.30-10.50  II śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków zdrowotnych oraz kulturalnego spożywania posiłków.

10.50-11.00  Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne w łazience.

11.00-12.00  Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności (ubieranie, rozbieranie, wiązanie sznurowadeł). Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy swobodne, gry i zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

12.00-12.50  Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy i ćwiczenia utrwalające  zdobyte wiadomości. Zabawy ze śpiewem, plastyczno –   techniczne, muzyczno- ruchowe.                            

12.50-13.00  Czynności porządkowe (dyżury), samoobsługowe i zabiegi higieniczne w łazience.                 

13.00-13.30  Obiad. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków zdrowotnych oraz kulturalnego spożywania posiłków.

13.30-13.40  Czynności porządkowe (dyżury), samoobsługowe i zabiegi  higieniczne w łazience.

13.40-14.50   Zabawa ruchowa. Popołudnie z optymistyczną bajką.  Zabawy spontaniczne  inicjowane przez dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym, dostosowana do możliwości i potrzeb dziecka. Zabawy i ćwiczenia  ogólnorozwojowe.  Praca z dzieckiem zdolnym.

14.50-15.00  Czynności porządkowe, przejście do oddziału pełniącego dyżur.

15.00-16.00  Zabawy swobodne wg pomysłów dzieci, zabawy i gry edukacyjne, porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.